Sust’ino, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnovasyon Topluluğu tarafından düzenlenen yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji projesidir.

Neden Sürdürülebilir Enerji?

Genel kanıya göre "verimsiz" olarak düşünülen sürdürülebilir enerji ya da yenilenebilir enerji, artmakta olan çevresel ve iklimsel zararlara karşı geleceğimizin enerjisi olarak görünmektedir.

Enerji ihtiyacının kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında, devletlerce de desteklenen, temiz enerjinin yaygınlaşması ve geleceğe yön vermesi, ülkeler arası yarışta bir atılımdan öte, bir zorunluluktur.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikler ile sürdürülebilir enerji ve sürdürülebilirlik teknolojilerine dikkat çekmek hedeflenmektedir.

Bu kapsamda katılımcılar konusunda uzman kişilerce bilgilendirilecek, yenilenebilir enerjiyi yerinde ve yakından görebilme fırsatı bulacak, sektörün nereye gittiğini sektörün içindeki kişilerden öğrenecek ve teknik projelere dahil olabileceklerdir.

Paneller

Paneller

Proje dâhilinde sene boyunca 4 büyük panel düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu paneller sürdürülebilir enerjinin de büyük bir kısmını oluşturan rüzgâr, hidroelektrik, solar, jeotermal ve enerjileri olacaktır.

Seminer ve Konferanslar

Seminer ve Konferanslar

Sürdürülebilir enerji konusunda bilgi sağlamak amacıyla düzenlenecek konferanslar ile konusunda uzman kişiler davet edilecek, "biyoyakıt, sürdürülebilir enerji ve Türkiye’deki önemi, yalıtım, sürdürülebilir enerjinin günümüzde ve gelecekteki konumu" gibi konularda bilgi sağlanacaktır.

Teknik Geziler

Teknik Geziler

İzmir ve çevre illerde yenilenebilir enerji üzerine üretim yapan tesislere düzenlenecek teknik geziler ile temiz enerji üretimi yerinde incelenecek, uygulama alanları detaylı şekilde görülecek.

Teknik Projeler

Teknik Projeler

İnovasyon Topluluğunun hali hazırda yürütmekte olduğu "Solar Durak Projesi" gibi projeler ile öğrencilerin sürdürülebilir enerji alanında teknik çalışmalar yürütmesi hedeflenmektedir.

Workshoplar

Workshoplar

Seminerlerden sonra düzenlenecek olan bu etkinlikler ile öğrenilen bilgiler uygulamaya geçirilecek, grup çalışması ve eğlenceli aktiviteler ile sağlamlaştırılacaktır.

Şirket Sunumları

Şirket Sunumları

Sektörde yer etmiş sürdürülebilir enerji şirketlerini okulumuzda ağırlayarak hem sektörü hem şirketleri tanıyacak, geleceğin mühendis ve bilim insanları olan bizlere sektörün sağlayacağı iş imkânlarını soracağız.